สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

 

รักษาไมเกรน

 

การฝังเข็ม ทำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก ลดอาการเลือดคั่ง ซึ่งจุดที่ฝังจะแตกต่างกันตามสภาวะของร่างกายของผู้ป่วยนั้นๆ การฝังเข็มรักษาอาการไมเกรนพบว่าบางคนสามารถหายขาดได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น บางคนรักษาด้วยการฝังเข็ม 1-2 ครั้งอาการดีขึ้น  บางคนอาจม7-8ครั้ง  แล้วแต่อาการและพื้นฐานร่างกายของผู้ป่วย ผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงตามแต่ละบุคคล