สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

ออฟฟิศซินโดรม อาการที่เกิดจากกล้ามเนื้อที่มีความหดเกร็ง เนื่องจากพฤติกรรมการอยู่ในท่าเดิมนานๆ นั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน  ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น ปวดตึงที่ต้นคอ บ่า ไหล่ ปวดหัว บางรายเป็นมาก ก็จะมีอาการมึน ชาปลายนิ้วมือได้เช่นกัน  การฝังเข็ม จะเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อตรงจุดบริเวณที่มีปัญหาเกิดการคลายตัว และเพิ่มการหมุนเวียนเลือดให้ดีขึ้น