สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

 

ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง คงต้องดูแลรักษาตัวเองและสมาชิกในบ้านให้ดี โดยฉพาะต้องระวังการติดเชื้อไวรัส  RSV  Respiratory Syncytial Virus  ซึ่งจะทำให้เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และอาจรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบและเสียชีวิตได้ในที่สุด

 

 

ไวรัส RSV คืออะไร

RSV ย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสนี้ทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้จากมีการหดตัวของหลอดลมและการบวมของเยื่อบุหลอดลม ส่งผลให้เกิดหอบ เหนื่อยและหายใจลำบาก 

 

การติดต่อ 

เชื้อนี้ติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ ของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ดังนั้นการอยู่ใกล้ชิด รวมถึงไอ จาม รดกันก็ทำให้โรคนี้ติดต่อกันได้ 

 

อาการของโรค  RSV

อาการของโรคที่ติดเชื้อไวรัส RSV เบื้องต้นอาจคล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา จากนั้นมีไข้สูง มีเสมหะ ไอ หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ซึ่งหากเด็กเล็กมีอาการเหล่านี้อย่านิ่งนอนใจ อาการสำคัญที่ควรสังเกตว่าเสี่ยงเป็นโรคนี้คือ

• หอบเหนื่อย

• หายใจเร็ว-แรง

• หายใจครืดคราด

• มีเสียงหวีดในปอด (จากการที่เยื่อบุทางเดินหายใจบวมอักเสบและหลอดลมหดตัว)

• มีเสมหะมาก

• ไอ

• เด็กเล็กอาจมีอาการตัวเขียว

 

นอกจาก RSV แล้ว ยังมีเชื้อไวรัสอีกหลายชนิดที่ทำให้เกิดอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก หอบ และปอดอักเสบได้เช่นเดียวกัน เชื้อไวรัสเหล่านี้ไม่มียาฆ่าเชื้อ ต้องรอให้หายเองตามเวลาซึ่งใช้เวลานาน 1-2 สัปดาห์ หรืออาจแย่ลงมากๆได้ ดังนั้นการป้องกันจึงดีที่สุด 

 

การป้องกัน

ไม่เข้าใกล้ผู้ป่วย : ผู้ที่ไอ น้ำมูก ควรระวังไม่เข้าใกล้ หรือไม่พาเด็กเล็กไปตามห้างสรรพสินค้าที่คนจำนวนมาก

ล้างมือ : สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความสะอาด ควรดูแลความสะอาด หมั่นล้างมือ โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ต้องย้ำให้ล้างมือบ่อย ๆ เพราะการล้างมือจะสามารถลดเชื้อที่ติดมาทางมือทุกชนิดได้ถึง 70 %

กินครบ 5 หมู่ :  ควรรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะให้ครบ 5 หมู่  เพื่อให้รับสารอาหารต่างๆ ครบถ้วนและร่างกายแข็งแรง 

พักผ่อนเพียงพอ : ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลา เพราะจะทำให้ป่วยบ่อยเนื่องจากอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

ป่วยต้องหยุด : หากเด็ก ๆ  ไม่สบายควรให้หยุดเรียนเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่น หรือหากผู้ใหญ่ป่วยต้องใส่กากอนามัย ไม่ไปใกล้ชิด อุ้ม หอมแก้มเด็กเพื่อลดการกระจายเชื้อไปถึงคนอื่น ๆ  

 

หากเด็ก ๆ หรือผู้สูงอายุมีอาการเหมือนเป็นหวัด แล้วเกิดมีไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก อย่าวางใจรีบพาไปโรงพยาบาล เพราะอาจเสี่ยงเป็น RVS ตัวอันตรายนี้อยู่ก็เป็นได้ค่ะ