สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

ภัยเงียบในผู้สูงอายุ สามารถป้องกันได้แล้ววันนี้ ด้วยวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

เราๆ ท่านๆ อาจรู้จักวัคซีนกันเพียงแค่ว่า วัคซีนก็คือวัคซีน บางคนบอกว่าวัคซีนคือยา บางคนก็ว่าวัคซีนคือภูมิคุ้มกันโรคเพราะเมื่อฉีดแล้วป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ แต่ในความหมายเชิงวิชาการได้บอกไว้ว่า วัคซีนคือชีววัตถุหรือแอนติเจนที่ผลิตมาจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกทำให้ไม่สามารถก่อโรคได้ แต่ยังคงกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้หรือภูมิคุ้มกันได้ กล่าวง่ายๆ ก็คือ วัคซีนเป็นแอนติเจนหรือเชื้อโรค แต่เป็นเชื้อโรคที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้นั่นเอง 

 

 

 วัคซีน ป้องกันโรคสำหรับทุกวัย 

                นอกเหนือจากการสร้างภูมิคุ้มให้ตัวเองด้วยการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ อาหารการกิน ตลอดจนการพักผ่อนที่เพียงพอตามสุขลักษณะที่ดีแล้ว หนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคที่จะเล่นงานเราจนเจ็บป่วยได้ นั่นก็คือ “วัคซีน” ซึ่งเป็นวิธีป้องกันการเกิดโรคที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนทุกวัย ไม่ใช่แค่ในเด็กเล็กที่ต้องได้รับวัคซีนตามแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาว วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ล้วนต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วยกันทั้งสิ้น นั่นเพราะสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นวัคซีนจึงมีความจำเป็นต่อคนเราทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมถึงนักท่องเที่ยว นักเดินทาง นักธุรกิจและอาชีพอื่นๆ ที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค

 

วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด

วัคซีนช่วยผู้สูงวัยไกลความเสี่ยง ผู้สูงอายุหลายคนอาจจะสงสัยว่า ป่านนี้แล้วทำไมยังจะต้องฉีดวัคซีนอีก? 

คำตอบคือ ท่านอาจไม่เคยรับวัคซีนเลยเมื่อตอนยังเด็ก หรือช่วงที่ท่านยังอายุน้อยๆ อาจไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเกิดใหม่ ภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนอาจลดลงจึงต้องฉีดกระตุ้นใหม่ ในขณะที่ผู้สูงอายุจะมีภูมิต้านลดลงตามวัย อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเกิดโรคติดเชื้อได้โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคงูสวัด โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม บาดทะยัก เป็นต้น วัคซีนจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างภูมิต้านทานและป้องกันโรคของคนสูงวัย โดยวัคซีนที่จะแนะนำต่อไปนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

 

ช่วงอายุ วัคซีนป้องกันที่แนะนำให้ฉีด หมายเหตุ
ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 50 ปี         วัคซีนไข้หวัดใหญ่         ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
        วัคซีนโรคปอดบวม ไอ พี ดี (Prevnar13)         ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป
        วัคซีนงูสวัด 1 โด๊ส         ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกโอพีดี พรีเมี่ยม (OPD Premium) ชั้น 16 อาคาร A โรงพยาบาลเพชรเวช  โทร. 02-718-1515 ต่อ 213, 377, 371,372 สิทธิ์ชำระเงินเอง