สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

        ปอดอักเสบ เป็นโรคติดต่อที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถพบได้ตลอดทั้งปี ซึ่งมักแพร่ระบาดหนักในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฤดูฝนและฤดูหนาว เนื่องจากเป็นช่วงที่คนป่วยเป็นไข้หวัดกันเยอะ ภูมิต้านทานของร่างกายลดน้อยลงส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น โดยมากคนมักติดโรคจากการได้รับเชื้อจากผู้ป่วยคนอื่น ดังนั้นโรคนี้จึงมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษในกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด

 

โรคปอดอักเสบเกิดขึ้นได้อย่างไร 

ปอดอักเสบอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักพบว่าเกิดจากการติดเชื้อมากกว่า เชื้อที่ว่านั้นมีทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและเชื้อรา ซึ่งผู้ป่วยจะรับเชื้อเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจ หากหายใจเอาเชื้อโรคเข้ามาในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำลงอาการของโรคก็จะแสดงออกมา ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วย คนที่มีโรคประจำตัวหรือป่วยเป็นโรคอื่นร่วมด้วยมักมีแนวโน้มที่อาการจะรุนแรงกว่าผู้ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงปกติ

อาการเป็นอย่างไร

        อาการของผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ อายุของผู้ป่วยและความรุนแรงของโรค 

ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

        1. กลุ่มที่มีอาการชัดเจน :  อาการจะปรากฏภายในระยะเวลา 1-2 วัน และอาการจะทรุดลงอย่างรวดเร็ว มีอาการไข้ หนาวสั่น ไอมีเสมหะสีเขียว สีเหลืองหรือไอมีเลือดปน เหนื่อยหอบและหายใจลำบาก เจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเวลาไอ หรือหายใจเข้า-ออกลึกๆ 

        2. กลุ่มที่มีอาการไม่ชัดเจน : อาการจะเริ่มแสดงอย่างช้าๆ และใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ก่อนที่จะปรากฏอาการปอดอักเสบอย่างชัดเจน บางคนมีอาการคล้ายไข้หวัด จะมีไข้ต่ำ หรือ ไม่มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หรือปวดตามข้อ อาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้หรือไม่

        ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันสำหรับเชื้อก่อโรคของปอดอักเสบ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ก่อนเกิดโรค

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีน

        1. ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี

        2. ผู้มีอายุ 2-65 ปี

           • มีภูมิคุ้มกันผิดปกติจากยา เช่น สเตียรอยด์, ยากดภูมิ, ยาต้านมะเร็งบางชนิด, ได้รับการฉายรังสี หรือเป็นจากตัวโรคเองเช่น โรคไตวาย, มะเร็ง, ไม่มีม้ามหรือม้ามไม่ทำงาน, ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก, ติดเชื้อ HIV

           • มีปัญหาโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอด, โรคหัวใจ, เบาหวาน, ตับแข็ง, พิษสุราเรื้อรัง, สภาวะที่มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง, ได้รับการปลูกถ่าย cochlear

      3.   ผู้มีอายุ 19-64 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือเป็นโรคหืด

การป้องกัน

        1. พักผ่อนให้เพียงพอและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

        2. รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และอาหารเสริมสุขภาพในปริมาณที่พอเหมาะ

        3. ไม่ควรสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

        4. เด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยระวังไม่ให้เด็กสำลัก ควรแยกของเล่นชิ้นเล็กๆ ออกห่างจากมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเข้าปาก

        5. เมื่อเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หัด สุกใส ฯลฯ ควรดูแลรักษาเสียแต่เนิ่นๆ หากมีอาการไม่ดีขึ้นให้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุด

        โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง แต่ก็สามารถรักษาให้หาย ขาดได้ ที่สำคัญเมื่อสงสัยว่าป่วยเป็นโรคนี้ ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ อย่างไรก็ตาม หากเราดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  จะเป็นกำแพงป้องกันโรคภัยต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกโอพีดี พรีเมี่ยม (OPD Premium) ชั้น 16 อาคาร A โรงพยาบาลเพชรเวช 

โทร. 02-718-1515 ต่อ 213, 377, 371,372 สิทธิ์ชำระเงินเอง