สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

แผลเล็ก เจ็บตัวน้อย ฟื้นตัวเร็ว

การผ่าตัดแบบส่องกล้องจะเป็นการผ่าตัดที่มีความจำเป็นและต่อไปวงการแพทย์จะนำเทคโนโลยีด้านนี้มาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าการผ่าตัดแบบเปิด เพราะการบาดเจ็บต่อร่างกายจะต่ำกว่าการผ่าตัดแบบเปิดมาก

แต่ขณะเดียวกัน การผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องชั้นสูง (Advance Minimally)   ต้องใช้เทคนิคอีกแบบหนึ่ง ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาด้านศัลยแพทย์ควรจะต้องมีการศึกษา และฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้ผ่าได้ เพราะว่าพื้นฐานต่างกัน แม้ข้างในจะทำการผ่าเหมือนการผ่าตัดแบบเปิด แต่อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ใช่แบบเดียวกัน  การผ่าตัดแบบเปิดใช้มือจับได้ แต่การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง ศัลยแพทย์จะมีแต่เครื่องมือที่ใส่เข้าไป ส่วนสายตาจะมองจอ ลักษณะคล้ายกับการเล่นวีดีโอเกม การผ่าตัดแบบเปิดจึงเป็นการทำงานแบบ hand eyes coordination คือมือกับสายตาต้องประสานกัน ดังนั้น ศัลยแพทย์ต้องฝึกฝนทักษะให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญ  

 

ขอบเขตการให้บริการ (MIS)

     Minimally Invasive Surgery (MIS) คือ การผ่าตัดผ่านกล้อง เจ็บน้อย ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องพักฟื้นเป็นเวลานาน ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่จะทำอย่างไรให้การผ่าตัดใหญ่ เจาะผ่านและทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายให้น้อยที่สุด ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันที่ก้าวหน้า ร่วมกับทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ทำการผ่าตัดด้วยการเปิดแผลเพียงเล็กน้อยและอาศัยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับสอดผ่านแผลไปยังจุดที่จะทำการรักษา ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ลดค่าใช้จ่าย และลดภาวะการติดเชื้อ แทนการผ่าตัดแบบเดิม ๆ ด้วยความใส่ใจที่โรงพยาบาลเพชรเวช มอบให้กับผู้ใช้บริการและดูแลคุณภาพการรักษามาโดยตลอด ศูนย์ศัลยกรรมนำเทคโนโลยี การผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องชั้นสูง (Advance Minimally) ขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา ด้วยวิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย

 

กระบวนการและขั้นตอนการผ่าตัด โดยสังเขป

ศัลยแพทย์จะทำการเจาะรูขนาดเล็ก ประมาณ 5-10 มิลลิลิตร ผ่านช่องท้อง หรือผิวหนังใกล้บริเวณอวัยวะที่ต้องการผ่าตัด จำนวน 1-4 รู ขึ้นอยู่กับโรคที่ต้องการรักษา เพื่อสอดท่อที่มีไฟฉายและกล้องขนาดเล็กที่สามารถบันทึกภาพอวัยวะภายในของผู้ป่วยอย่างชัดเจน และส่งมายังจอมอนิเตอร์ เพื่อให้ศัลยแพทย์มองเห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดได้ชัดเจน ทำให้ผลที่ได้หลังการผ่าตัดมีความเที่ยงตรงและแม่นยำ

 

ข้อดีและข้อจำกัดของการผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง

ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้อง

ประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง (advantages)

1)  เนื้อเยื่อได้รับความบาดเจ็บน้อยกว่าวิธีปกติ

2)  ปวดแผลหลังผ่าตัดน้อยกว่า

3)  ระยะเวลาพักฟื้นสั้นกว่า จึงสามารถกลับไปทำงานได้เร็วกว่า

4)  เกิดพังผืดน้อยกว่า

5)  แผลเป็นเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัด

6)  ลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อได้เป็นอย่างดี 

7) เจ็บน้อยหลังการผ่าตัด

8) ค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลไม่สูงมาก เนื่องจากใช้เวลาพักฟื้นระยะสั้น

 

ข้อจำกัดหรือข้อเสียของการผ่าตัดส่องกล้อง

1) ค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรมผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

2) ผู้ป่วยในบางภาวะไม่สามารถใช้วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องได้ เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคปอดและหัวใจขั้นรุนแรง คนที่เคยผ่าตัดและมีพังผืดในท้องมาก ๆ

3) แพทย์และทีมงานจะต้องที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผ่าตัดด้วยกล้องโดยเฉพาะ

4) ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง

 

ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง ผ่าตัดส่องกล้อง
ปริมาณการเสียเลือดขณะผ่าตัด 500-200 มิลลิลิตร 5-10 มิลลิลิตร
ระยะเวลาผ่าตัด ตามความยาก-ง่าย นานกว่า 30 นาที
ขนาดของแผล 12 - 20 เซนติเมตร

ขนาด 6 - 8 มิลลิเมตร จำนวน 3 - 4 รู

ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด มาก น้อย
เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล นานกว่า สั้นกว่า
เวลาพักฟื้นที่บ้านจนไปทำงานได้ตามปกติ 4 - 6 สัปดาห์ 2 - 3 สัปดาห์
ค่าใช้จ่ายในการรักษา ผ่าตัดเปิดแพงกว่าเพราะ admit นานกว่า

ราคาสูง (เครื่องมือพิเศษ)

 

ทำไมต้องศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องที่ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องชั้นสูง (Advance Minimally)

• ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลเพชรเวช ผ่านการฝึกอบรมพิเศษทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

• ที่ โรงพยาบาลเพชรเวช คณะแพทย์ของเราทำงานกันเป็นทีม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องชั้นสูง จะทำงานร่วมกับทีมวิสัญญีแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลความปลอดภัยของคนไข้ได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการผ่าตัด

• ห้องผ่าตัดของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก Hospital Accreditation (HA)

• เรามีเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลเพชรเวช มีบริการดังนี้

• การผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

• การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี

• การผ่าตัดไทรอยด์

• การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบ หรือลำไส้อุดตัน

• การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคไส้เลื่อน

• การผ่าตัดส่องกล้องตัดก้อนเนื้องอก (ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร)

• การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป

• การผ่าตัดนิ่วที่ไตและท่อไต