สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

 ครอบคลุมทั้งการรักษา ดูแล เคลื่อนย้าย และส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต 

 

 

 

ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลเพชรเวช พร้อมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร. 02-728-2525 ต่อ 297-9