สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

        เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ Computed Tomography (CT) เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการของรังสีเอกซ์ โดยผู้ป่วยจะนอนอยู่ภายใต้เครื่องตรวจและมีการให้รังสีเอกซ์ผ่านมาที่ร่างกายของผู้ป่วยในตำแหน่งที่ต้องการตรวจเนื้อเยื่อของร่างกายจะมีการรับรังสีและให้รังสีที่เหลือผ่านมายังตัวรับของเครื่อง

        จากนั้นคอมพิวเตอร์จะนำสัญญาณที่ได้รับนี้ไปประมวลและสร้างภาพออกมา โดยที่เนื้อเยื่อของร่างกายจะรับหรือดูดซึมรังสีที่ต่างกัน ทำให้สัญญาณที่หลงเหลือมาที่ตัวรับของเครื่องย่อมแตกต่างกันไปด้วย เช่นกระดูกจะรับรังสีมากที่สุดและให้รังสีผ่านออกมาน้อย ตรงข้ามกับลมในปอดหรือในลำไส้ จะให้รังสีเอกซ์ผ่านมาได้มาก ภาพที่ถูกคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาจากสัญญาณหรือปริมาณรังสีที่ผ่านมา ทำให้เห็นตำแหน่งกระดูกเป็นสีขาวหรือตำแหน่งที่เป็นลมให้ภาพเป็นสีดำ ส่วนเนื้อเยื่ออื่น ๆ ก็จะให้รังสีผ่านออกมาต่างกันทำให้ขั้นสุดท้ายสามารถเห็นรายละเอียดของอวัยวะหรือรอยโรคที่แตกต่างกันได้ ในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสร้างภาพ ทำให้การตรวจนี้มีความชัดเจนแม่นยำ รวดเร็วและสามารถสร้างภาพของร่างกายในระนาบต่าง ๆ เช่นภาพตัดขวางของร่างกาย ภาพตามแนวนอน หรือแนวด้านข้างของลำตัว หรือการสร้างภาพแบบ 3 มิติ ทำให้เห็นรายละเอียดหรือความสัมพันธ์ทางกายวิภาคของตำแหน่งที่ผิดปกติหรือรอยโรคได้ชัดเจน โดยทางโรงพยาบาลเพิ่งติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 128 สไลด์ หรือ  CT 128 Slices เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถสแกน ผู้ป่วยได้เร็วถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 0.5 วินาที สามารถตรวจสแกนร่างกายแบบ 2 มิติ  หรือ 3 มิติ หรือ 4 มิติ และยังสามารถตรวจอวัยวะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างหัวใจได้  มีโปรแกรมลดปริมาณรังสีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ( iDose 4 ) มีโปรแกรมลดปริมาณสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากโลหะในภาพ ( 0-MAR ) มีโปรแกรมหาขนาดก้อนในปอด (LNA) มีโปรแกรมตรวจหาก้อนในลำไส้ ( Virtual Colonoscopy )  เป็นต้น

โรคและอาการที่สามารถบอกได้จากการเตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

โรคในสมอง  เครื่องสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย ภาวะเลือดออกในสมอง เส้นเลือดในสมองทั้งอุดตันและเส้นเลือดแตก การติดเชื้อหรืออักเสบของเนื้อเยื่อ เนื้องอก มะเร็ง กระดูกแตก ร้าว เป็นต้น

โรคบริเวณทรวงอก  เครื่องสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยก้อน ขนาดก้อนในปอด ภาวะติดเชื้อหรืออักเสบของเนื้อเยื่อ เส้นเลือดปอด เส้นเลือดแดงใหญ่ เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ การทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจ ความจุของปอด ปริมาณน้ำในปอด  เป็นต้น

โรคบริเวณช่องท้อง เครื่องสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคในตับ ดูความผิดปกติของไขมันพอกตับ ก้อนต่าง ๆ ลำไส้ตีบ ตัน หรือมีรู ไส้ติ่งอักเสบ  ถุงน้ำดี ไต การทำงานของไต นิ่วในไต นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ก้อนในมดลูก การอักเสบติดเชื้อในทุกอวัยวะ ภาวะกระดูกแตก ร้าวต่าง ๆ เป็นต้น

โรคกระดูกต่างๆ เครื่องสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคกระดูกได้หลากหลาย ทั้งร้าว แตก กดทับ ผิดรูป รวมถึงภาวะ วัณโรคกระดูก หรือมะเร็งกระดูกได้ เป็นต้น

โรคหลอดเลือด เครื่องสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ ได้ตั้งแต่ ศรีษะจรดปลายเท้า โดยสามารถดูได้ว่า หลอดเลือดตีบ ตัน หรือแตก หรือไม่ มีการอักเสบหรือไม่ เป็นต้น

        ในการตรวจเพื่อให้ได้การแปรผลที่แม่นยำ อาจจะมีการให้สารทึบรังสีแก่ผู้ป่วย โดยการกิน หรือสวนทางทวารหนัก หรือฉีดเข้าทางหลอมเลือดดำ หรือทั้งสามแบบ ทำให้อาจจะมีอาการข้างเคียงจากสารทึบรังสีได้ และการเตรียมตัวก่อนการตรวจจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ 4 – 6 ชม. ก่อนการตรวจ และเพื่อการแปรผลที่ดี ผู้ป่วยจำเป็นต้องแจ้งประวัติต่าง ๆ ดังนี้

• ประวัติการแพ้ทุกประเภท เช่นแพ้อาหารทะเล แพ้ยา

• ประวัติโรคประจำตัวทุกชนิด โดยเฉพาะโรคหอบหืด โรคไต โรคเบาหวาน

• ประวัติการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในอดีต เมื่อไรและผลข้างเคียงที่เคยเกิดขึ้น

• ประวัติการผ่าตัด เพื่อการวางแผนการตรวจและการแปลผล

• ประวัติการใส่อุปกรณ์ต่างๆภายในร่างกาย

 

ข้อจำกัดในการตรวจ

1. ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตัวเองตั้งครรภ์ ต้องตรวจภายใต้สภาวะที่แพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์

2. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เลย ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยที่กลัวที่แคบ อาจจะต้องให้ยาเพื่อผ่อนคลายระหว่างการตรวจ

 

ตัวอย่างภาพบางส่วน

 

การตรวจลำไส้ (Virtual Colonoscopy)

 

การตรวจหาก้อนในปอด

 

การตรวจเส้นเลือดต่าง 

การตรวจกระดูก