สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

        ศูนย์ EMS (Emergency Medical Services) หรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นบริการฉุกเฉินที่ให้การดูแลรักษาการป่วยนอกโรงพยาบาลและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้ พร้อมทั้งการนำส่งโรงพยาบาลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

 

        ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลเพชรเวชได้เปิดศูนย์ EMS ขึ้น ทำให้มีความพร้อมในการให้บริการการรักษานอกสถานที่ มีทีมงานที่พร้อมปฏิบัติงาน รถพยาบาล (Ambulance) ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต เนื่องจากรถพยาบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นระดับ  Advance ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วมีการขอความช่วยเหลือ เราพร้อมออกให้การช่วยเหลือเต็มที่และมีมากกว่าคำว่าเบสิก  โดยขั้นตอนกระบวนการทำงานดังนี้

1. พบเหตุ หากการเจ็บป่วยเป็นเหตุฉุกเฉิน การที่บอกได้ว่าเหตุนั้น ๆ เป็นเหตุฉุกเฉินควรขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

2. ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเหตุที่รวดเร็ว สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีหมายเลขที่จำง่าย จะทำให้การช่วยเหลือง่ายเป็นระบบมากขึ้น

3. กระบวนการทำงาน การออกเคสของหน่วย EMS จะมี 2 ระดับคือ ระดับ Basic Life Support และAdvance Life Support  ซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุจะต้องแยกระดับความรุนแรงและสั่งการหน่วยที่จะออกไปปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม

4. การรักษาผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ  ทำได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ทั้งการประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินผู้บาดเจ็บ ซึ่งทุกอย่างจะเน้นความรวดเร็วและถูกต้อง

5. ดูแลระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ต้องไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำ ดำเนินการอย่างถูกวิธี

6. การนำส่งโรงพยาบาล ส่วนนี้ถือว่าสำคัญเพราะต้องเลือกสถานพยาบาลที่พร้อมทั้งความสามารถและเครื่องมือของทีมแพทย์พยาบาล ระยะทางการเดินทาง สิทธิและความต้องการของผู้ป่วย

 

นอกจากการทำงานที่เป็นระบบ รวดเร็วแล้ว ข้อดีของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินคือ 

1. เรื่องของอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตที่พร้อม เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ, อุปกรณ์ในการใส่ท่อช่วยหายใจ, เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งยาที่จำเป็นในการช่วยชีวิต

2. ความรวดเร็วในการเข้าถึงที่เกิดเหตุ

3. ความเป็นมืออาชีพของทีมที่ให้การพยาบาล

4. การทำงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 

ถือได้ว่าศูนย์ EMS ถือเป็นการบริการความช่วยเหลือทางแพทย์ที่ทำงานเป็นระบบ แบบแผนที่ชัดเจน จุดประสงค์หลักคือการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ป้องกันไม่ให้สถานการณ์แย่ลง ลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง