สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) คืออะไร?

อัตร้าซาวด์เป็นคลื่นเสียงชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความถี่สูงกว่า 20,000 Hz คลื่นเสียงอัตร้าซาวด์นี้ปัจจุบันได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์ ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์

 

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติทำงานอย่างไร?

ปัจจุบันเครื่อง อัลตร้าซาวด์ นั้นมีการทำงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เครื่อง อัลตร้าซาวด์ ในสมัยเริ่มแรก  สามารถมองเห็นภาพทารกได้เป็นแบบ 2มิติ คือ ภาพที่มีความกว้างและความยาว หรือภาพตัดขวางตามแนวของคลื่นเสียงที่ถูกส่งออกไปซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ทีละระนาบในแต่ละครั้ง  แม้ว่าภาพที่จะได้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก  แต่ภาพที่เห็นจะดูไม่เหมือนทารก แต่ในเครื่อง อัลตร้าซาวด์ สมัยใหม่นั้นเครื่องจะเก็บสะสมปริมาตรของเสียงที่สะท้อนออกมาหากหัวตรวจในแบบดิจิทัล และแสดงภาพออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งมีความลึกของภาพ  ทำให้ภาพของทารกดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นเครื่องตรวจ อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ยังสามารถเก็บภาพ 3 มิติแต่ละภาพไว้แล้วนำมาแสดงผลเรียงต่อกันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเสมือนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น จึงเรียกภาพที่เห็นนี้ว่า Real time ด้วยเทคโนโลยี อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ นี้จึงช่วยให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน 

ข้อดีของการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ 

• อวัยวะภายนอกของทารกในครรภ์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเสมือนจริงกว่าการตรวจด้วย อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ 

• พฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งการตรวจด้วย อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ อาจมองเห็นได้ยาก หรือไม่อาจมองเห็นได้ ยกตัวอย่าง เช่น สามารถมองเห็นทารกกำลังหาว ดูดนิ้ว ยิ้ม กลืนน้ำคร่ำ กระพริบตา หรือขยับนิ้วมือ 

• ความผูกพันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ 

 

อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D)

ทุกช่วงของอายุครรภ์สามารถทำการตรวจด้วยอัตร้าซาวด์ 4 มิติได้ ในช่วงอายุครรภ์น้อยๆ จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของทารกทั่วร่างกาย ในขณะที่การตรวจในช่วงที่อายุครรภ์มากจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ของร่างกายของทารากได้มากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไปมาก อย่างไรก็ตามช่วงอายุครรภ์ที่จะให้ภาพที่ดีที่สุด 

• สำหรับการตั้งครรภ์เดี่ยวช่วงอายุครรภ์ 26-33 สัปดาห์

• สำหรับการตั้งครรภ์แฝดช่วงอายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์

 

 

ภาพเปรียบเทียบอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ และ 3 มิติ

 

                                        อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ                                                                                                                            อัลตร้าซาวด์ 3 มิติ 

 

 

ภาพอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ เมื่ออายุครรภ์ต่างๆ

 

อายุครรภ์ 8 สัปดาห์               อายุครรภ์ 18 สัปดาห์ 5 วัน               อายุครรภ์ 28 สัปดาห์

 

อายุครรภ์ 30 สัปดาห์               อายุครรภ์ 31 สัปดาห์               อายุครรภ์ 34 สัปดาห์ 2 วัน

 

 

อายุครรภ์ 35 สัปดาห์ 3 วัน