สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อมาโรงพยาบาลเราจะมีคำถามอยู่เสมอว่า ทำไมรอนาน? ทำไมคิวยาว? รอมาครึ่งวันแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสักที หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่าการให้บริการของห้อง ER จะแบ่งการรักษาตามลำดับความฉุกเฉิน เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับลำดับการให้บริการมาฝากค่ะ

 

ระดับอาการและความรุนแรงจะแบ่งเป็น 5 สี ได้ตามตารางนี้

สีแดง ผู้ป่วยวิกฤต ตรวจรักษาทันที
สีชมพู เจ็บป่วยรุนแรง ตรวจรักษาภายใน 4-15 นาที
สีเหลือง เจ็บป่วยปานกลาง ตรวจรักษาภายใน 30-60 นาที
สีเขียว เจ็บป่วยเล็กน้อย ตรวจรักษาภายใน 120-180 นาที
สีขาว ผู้รับบริการสาธารณสุขอื่น รับบริการภายใน 180 นาทีขึ้นไป                 

 

ความหมายของแต่ละสี

     • สีแดง หมายถึง  มีภาวะคุกคามชีวิตจำเป็นต้องรีบทำการโดยเร็วที่สุด

     • สีชมพู หมายถึง มีภาวะที่สามารถเป็นอันตรายต่อชีวิต มีความเสี่ยงสูง เจ็บปวดรุนแรง ทุรนทุราย

     • สีเหลือง หมายถึง เป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและมีโอกาสที่จะเป็นโรคหรือภาวะที่ร้ายแรง

     • สีเขียว หมายถึง มีความเร่งด่วนน้อย มีภาวะเจ็บป่วยที่ต้องใช้การรักษาแบบองค์รวมในด้านระยะยาว

     • สีขาว หมายถึง มีการส่งตัวจากสาธารณสุขอื่นเพื่อมาตรวจรักษา ก็ต้องทำการรอตามคิวรักษาปกติ

       สำหรับจุดแข็งของงาน ER โรงพยาบาลเพชรเวช คือมีความชัดเจนของการแยกส่วน การคัดกรองหรือการ screening ที่ดี เมื่อมีเคสที่สงสัยว่ารุนแรงก็จะแจ้งคุณหมอทันที เพื่อให้พิจารณาเคสนั้น ๆ ทำให้การดูแลคนไข้ทำได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถึงจะมีเกณฑ์เวลาตรวจกำหนดในแต่ละประเภทแต่ทางโรงพยาบาลและแพทย์ จะพยายามให้การรักษาทุกคนให้ไวที่สุดเพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วย