สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

ปอดอักเสบ เป็นโรคติดต่อที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่มักแพร่ระบาดหนักในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฤดูฝนและฤดูหนาว เนื่องจากเป็นช่วงที่คนป่วยเป็นไข้หวัดกันมาก มีภูมิต้านทานลดน้อยลงส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น โดยมากมักติดโรคจากการได้รับเชื้อจากผู้ป่วยคนอื่น ดังนั้นโรคนี้จึงมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษในกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด

 

 

 

สาเหตุโรคปอดอักเสบ 

ปอดอักเสบอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักพบปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อมากกว่า เชื้อที่ว่านั้นมีทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและเชื้อรา ซึ่งผู้ป่วยจะรับเชื้อเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจ หากหายใจเอาเชื้อโรคเข้ามาในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำลง อาการของโรคก็จะแสดงออกมา ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วย คนที่มีโรคประจำตัวหรือป่วยเป็นโรคอื่นร่วมด้วย มักมีแนวโน้มที่อาการจะรุนแรงกว่าผู้ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงปกติ

 

อาการปอดอักเสบ 

อาการของผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ อายุของผู้ป่วยและความรุนแรงของโรค โดยอาการแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้

1.กลุ่มที่มีอาการชัดเจน อาการจะปรากฏภายในระยะเวลา 1-2 วัน และอาการจะแย่ลงเร็ว มีอาการไข้ หนาวสั่น ไอ มีเสมหะสีเขียว สีเหลืองหรือไอมีเลือดปน เหนื่อยหอบและหายใจลำบาก เจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเวลาไอ หรือหายใจเข้า-ออกลึกๆ 

2.กลุ่มที่มีอาการไม่ชัดเจน อาการจะค่อยเป็นอย่างช้าๆ และใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ก่อนที่จะปรากฏอาการปอดอักเสบอย่างชัดเจน บางคนมีอาการคล้ายไข้หวัด จะมีไข้ต่ำ ๆ หรือไม่มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หรือปวดตามข้อ อาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

 

โรคปอดอักเสบป้องกันได้

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันสำหรับเชื้อก่อโรคของปอดอักเสบ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ก่อนเกิดโรค 

 

สำหรับกลุ่มผู้ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนได้แก่ 

1. ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี

2. ผู้มีอายุ 2-65 ปีที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ จากยาเช่น สเตียรอยด์ ยากดภูมิ ยาต้านมะเร็งบางชนิดได้รับการฉายรังสี หรือเป็นจากตัวโรคเองเช่น โรคไตวาย  มะเร็ง  ไม่มีม้ามหรือม้ามไม่ทำงาน ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก ติดเชื้อ HIV มีปัญหาโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน ตับแข็ง พิษสุราเรื้อรัง สภาวะที่มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง หรือได้รับการปลูกถ่ายประสาทหูเทียม ( Cochlear)

3. ผู้มีอายุ 19-64 ปีที่สูบบุหรี่ หรือเป็นโรคหืด

 

การป้องกันปอดอักเสบ

1.พักผ่อนให้เพียงพอและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

2.รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และอาหารเสริมสุขภาพในปริมาณที่พอเหมาะ

3.ไม่ควรสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

4.เด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยระวังไม่ให้เด็กสำลัก ควรแยกของเล่นชิ้นเล็ก ๆ ออกห่างจากมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเข้าปาก

5.เมื่อเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หัด สุกใส ฯลฯ ควรดูแลรักษาเสียแต่เนิ่น ๆ หากมีอาการไม่ดีขึ้นให้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุด

 

โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรงแต่ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ ที่สำคัญเมื่อสงสัยว่าป่วยเป็นโรคนี้ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์อย่างไรก็ตาม หากเราดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะเป็นกำแพงป้องกันโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี