สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพคเกจและโปรโมชั่น

มอบสุขภาพดีให้กับคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยโปรแกรมดูแลสุขภาพ Health Care Program สำหรับทุกคนในครอบครัว

มอบสุขภาพดีให้กับคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยโปรแกรมดูแลสุขภาพ Health Care Program สำหรับทุกคนในครอบครัว

ผ่าตัดเส้นเลือดขอด

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กังวลใจกับปัญหาเส้นเลือดขอด ตอนนี้มีทางเลือกที่จะจัดการกับเส้นเลือดขอดเพื่อให้เรียวขากลับมาเรียบเนียนและลดอาการปวดขา ด้วยแพคเก็จผ่าตัดเส้นเลือดขอดของโรงพยาบาลเพชรเวช

สร้างภูมิคุ้มกัน...ก่อนจะป่วย ด้วยแพคเกจวัคซีน

ทุกวันนี้เชื้อโรคต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีการพัฒนาการและแนวโน้มรุนแรงขึ้น นอกจากการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว อีกวิธีก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการป่วยให้คุณและสมาชิกในครอบครัวได้ โรงพยาบาลเพชรเวชมีแพคเก็จวัคซีนไว้บริการดังนี้

โรคมะเร็งทางเดินอาหาร

พบกับโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคมะเร็งทางเดินอาหาร  ที่ประกอบไปด้วยการตรวจคัดกรองโรคตับและทางเดินอาหาร การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ รวมถึงแพคส่องกล้องทางเดินอาหาร ที่จะสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งทางเดินอาหารได้อย่างครบถ้วน 

การตรวจสุขภาพนั้นมีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพของทุกคน เพราะการตรวจสุขภาพสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับการตรวจได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพชรเวช ได้ออกแบบแพคเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่มีความหลากหลายและมีความครอบคลุมทุกความต้องการของแต่ละบุคคลในครอบครัวเพื่อให้ความสะดวกในการเลือกตรวจที่เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุของแต่ละบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ