สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพคเกจและโปรโมชั่น

พบกับโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคมะเร็งทางเดินอาหาร  ที่ประกอบไปด้วยการตรวจคัดกรองโรคตับและทางเดินอาหาร การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ รวมถึงแพคส่องกล้องทางเดินอาหาร ที่จะสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งทางเดินอาหารได้อย่างครบถ้วน 

 รายละเอียดโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งทางเดินอาหาร   

 

ตรวจคัดกรองโรคตับและทางเดินอาหาร  3,990   บาท

ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ  1,890   บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

แพคเกจ ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร(ใช้ยาชา)  Gastroscope   7,900  บาท

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร(ใช้ยาหลับ)  Gastroscope  8,900  บาท 

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ Colonoscope  12,000  บาท

ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ Gastro&Colonoscope  18,900  บาท 

 **ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

 

สำหรับท่านที่ซื้อแพคเกจส่องกล้องทางเดินอาหารจะได้รับคูปองรับประทานอาหาร S&P 

- มูลค่า 100 บาท สำหรับแพคเกจ ส่องกระเพาะอาหาร 

- มูลค่า 150 บาท สำหรับแพคเกจ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่

- มูลค่า 350 บาท สำหรับแพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ 

 **หมดเขตรับคูปอง S&P 31 มิถุนายน 2561