สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพคเกจและโปรโมชั่น

ทุกวันนี้เชื้อโรคต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีการพัฒนาการและแนวโน้มรุนแรงขึ้น นอกจากการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว อีกวิธีก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการป่วยให้คุณและสมาชิกในครอบครัวได้ โรงพยาบาลเพชรเวชมีแพคเก็จวัคซีนไว้บริการดังนี้

 

สร้างภูมิคุ้มกัน...ก่อนจะป่วย ด้วยแพคเกจวัคซีน