สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 การประกันสังคม มาตรา 40 การสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ทางเลือกที่3ประกันสังคมมาตรา40 ประกัน สังคม มาตรา 40 ใหม่ ประกันสังคม ม.40 ประกันสังคม มาตรา 39 กับ 40 ต่างกันอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานประกันสังคมจัดโครงการดีๆให้บริการงานประกันสังคมถึงสถานประกอบการ ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการในสถานประกอบการขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานโดยตรงซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เริ่มต้นดำเนินการไปแล้ว โดยได้ถือฤกษ์ดีในการเริ่มให้บริการเมื่อวันที่23 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงแรงงานมาเป็นประธานในการปล่อยหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
หน้าที่ 2 จาก 2
  • หน้าที่
  • 1
  • 2