สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

        หลาย ๆ คนอาจสงสัย ประกันชีวิตและประกันสังคม ต่างกันอย่างไร? เมื่อเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะเลือกใช้แบบไหนดี ?  มีประกันสังคมแล้วควรจะซื้อประกันชีวิตเพิ่มดีหรือไม่ หรือสิทธิประกันชีวิตและสิทธิประกันสังคมจะได้รับอะไรบ้างโรงพยาบาลเพชรเวชมีคำตอบในประเด็นที่สงสัยมาให้ค่ะ

 

 

  ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
โรงพยาบาล สามารถที่จะเลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาได้ สามารถเลือก โรงพยาบาลประกันสังคม ที่ระบุไว้ตามสิทธิ์
แพทย์ เลือกแพทย์เฉพาะทางได้ ตามที่ทางโรงพยาบาลจัดให้
เวลาการรักษา เข้ารับการรักษาได้ทันที เข้ารับการรักษาได้ทันที
ยาที่ใช้รักษา เลือกใช้ยาที่มีคุณภาพได้ ใช้เฉพาะยาในบัญชี หากใช้ยานอกบัญชีต้องจ่ายเอง
ห้องพักผู้ป่วย เลือกประเภทห้องพักและอาหารได้ ห้องพักรวมตามสิทธิ์ หากต้องการห้องพิเศษต้องจ่ายส่วนเกินเอง
การเฝ้าไข้ผู้ป่วย ญาติสามารถพักผ่อนและอยู่เฝ้าไข้ได้ ไม่มีที่พักผ่อนสำหรับญาติ หากมีก็ค่อนข้างคับแคบ
พยาบาล สามารถจ้างพิเศษได้ ไม่มีการจ้างพยาบาลพิเศษ
กรณีเสียชีวิต ได้รับตามทุนประกันหลัก และหรือประกันสุขภาพ (ถ้ามี) ได้รับเงินจำนวน 40,000 บาท ตาทสิทธิ์ประกันสังคม

 

      ประกันเปรียบเสมือนรั้วของบ้าน หากมีประกันทั้ง 2 ตัวก็เหมือนมีรั้ว 2 ชั้น ย่อมปลอดภัยกว่าบ้านที่ไม่มีรั้วหรือมีแค่รั้วชั้นเดียวค่ะ