สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

บริการประกันสังคม

 

โรงพยาบาลเพชรเวชเปิดรับผู้ประกันตน สิทธิ์ประกันสังคม ปี 2561 เพิ่มกว่า 10,000 ราย
ท่านสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเพชรเวช เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

 

 

หรือยื่นเอกสาร ผ่านไปรษณีย์ มายังโรงพยาบาลเพชรเวช ทางโรงพยาบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้

 

 

ส่งไปรษณีย์มายัง

ฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลเพชรเวช 2469/13 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
ระหว่างแยกเอกมัย-คลองตัน แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (ติดต่อคุณวิวัฒน์ โทร : 02718-1515 ต่อ 189)


ทางโรงพยาบาลเพชรเวชพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่ต้องการ เลือก / เปลี่ยน สถานพยาบาลในบัตรประกันสังคมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้โดยไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

 

 

บริการประกันสังคม

 

โรงพยาบาลเพชรเวช เข้าร่วมโครงการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในงาน ที่ให้บริการวางบิลผ่านกองทุนเงินทดแทนภายใต้ความคุ้มครองที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนและสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน ทางโรงพยาบาลปรับปรุงพื้นที่คลินิกประกันสังคมให้มีความโอ่อ่า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกันตนที่มอบความไว้วางใจในการบริการของโรงพยาบาล พร้อมทั้งยังมีฝ่ายประสานสิทธิ์ขึ้นมาทำหน้าที่ประสานงานกันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรองสิทธิ์การรักษาให้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเฉียบพลัน และเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่น หรือบริการส่งรถพยาบาลไปรับผู้ประกันตนกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรเวช ฝ่ายประสานสิทธิ์ก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารส่งตัวผู้ประกันตนไปรับการรักษายัง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (เช่นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง) และประสานงานเพื่อรับผู้ประกันตนกลับมาพักฟื้นหรือรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเพชรเวช ด้วยคุณภาพการรักษาซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)

 

 

 

บริการประกันสังคม

สิทธิผู้ประกันตน

 

กรณีตรวจส่วนสุขภาพโปรแกรม Gold หรือ Platinum package ได้รับคูปองอาหาร S&P และรับส่วนลดจากราคาเหมาจ่าย 10%

รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 450-/คน กรณีมาตั้งแต่ 5 คน จะได้ราคา 400-/คน

รับส่วนลดทันตกรรมขูด อุ ถอน 10%

รับส่วนลดบริการตรวจวิเคราะห์เลือดสด(Live Blood Analysis) 30%

 

บริการประกันสังคม

สิทธิ์ครอบครัว (คู่สมรส, พ่อ, แม่, บุตร) ของผู้ประกันตน

 

ส่วนลดค่าห้องพักเดี่ยว 20%

ส่วนลดค่ายา ค่าLab' / X ray (ยกเว้นการตรวจพิเศษ) 15%

กรณีตรวจส่วนสุขภาพโปรแกรม Gold หรือ Platinum package ได้รับคูปองอาหาร S&P และรับส่วนลด- จากราคาเหมาจ่าย 10%

รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 450.-/คน กรณีมาตั้งแต่ 5 คน จะได้ราคา 400.-/คน

รับส่วนลดทันตกรรม ขูด อุด ถอน 10 %

รับส่วนลดบริการตรวจวิเคราะห์เลือดสด (Live Blood Analysis) 30%

 

บริการประกันสังคม

สิทธิบริษัท

 

บริษัทที่มีพนักงานเลือกประกันสังคมที่รพ.เพชรเวช ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป รพ.ยินดีจัดอบรมปฐมพยาบาล หรือความรู้เรื่อง 3 อ. ฟรี 1 รุ่น หากเลือกถึง 500 คน รับเพิ่มตู้ยาสามัญพร้อมยาสามัญ 1 ตู้

 

 

แพคเกจและโปรโมชั่น