ผู้ประสงค์ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR และAntigen
Antigen ผลบวก สามารถเข้ารับบริการตรวจ RT-PCR ฟรี

ประกาศ : เพื่อความสะดวก, รวดเร็ว ภายใน 1 วัน สำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19
 

สำหรับท่านที่มีผลตรวจ Antigen ผลบวก (พบเชื้อ) ไม่ว่าจะตรวจจากที่ใดก็ตาม ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเพชรเวช ทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

**กรณียืนยันพบเชื้อ รักษาที่โรงพยาบาล หรือ Hospitel ทันที**
 

ผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกเข้ารับการตรวจ RT-PCR ฟรี‼️

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้ารับการตรวจโควิด-19 RT-PCR สำหรับผู้ที่มีผลตรวจและผู้ที่ไม่มีผลตรวจ Antigen Test หรือ ATK เป็นบวก รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ถือสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมกับทางโรงพยาบาลเพชรเวช สามารถเข้ารับการตรวจ RT-PCR ฟรีเช่นกันค่ะ


>>>>> (คลิก) เพื่อกรอกแบบฟอร์มประสงค์เข้ารับการตจรวจ RT-PCR ฟรี 

 

**ทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่าย**
 

สามารถ Walk-in เข้ารับบริการ
 

ทุกวัน เวลา : 08.00-16.00 น.
 

เอกสารที่จําเป็น : บัตรประจําตัวประชาชน, ผลตรวจAntigen
 

สถานที่ : อาคาร C (ติดทางออก ลานจอดรถ)