Office Syndrome From Work From Home
Office Syndrome From Work From Home

Work From Home เป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แต่หากทำอย่างผิดวิธีอาจเสี่ยง Office Syndrome โดยไม่รู้ตัวเนื่องจากการทำงานที่บ้านจะทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อยลง และจำเป็นต้องประชุมผ่านหน้าจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อ Office Syndrome มากยิ่งขึ้น

 

Work From Home เสี่ยง Office Syndrome ได้อย่างไร

 

การทำงานที่ออฟฟิศสามารถเกิด Office Syndrome  ได้จากการนั่งทำงานเป็นเวลานานโดยไม่ได้ขยับตัว หรือเกิดจากความเครียด การพักผ่อนน้อยส่งผลให้เกิดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย แต่ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้มากขึ้นหากเราทำงานจากบ้านหรือที่เราเรียกกันว่า “Work From Home” เนื่องจากอาจต้องนั่งประชุมหรือทำงานผ่านหน้าจอตลอดทั้งวัน ทำให้มีโอกาสขยับร่างกายได้น้อยลงกว่าการทำงานในออฟฟิศ อีกทั้งความลำบากในการติดต่องานอาจทำให้เกิดความเครียดได้ สาเหตุเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิด Office Syndrome

 

อาการของ Office Syndrome  เมื่อต้อง Work From Home

 

  • ปวดกล้ามเนื้อหลายจุดที่พบได้บ่อยคือบริเวณ ไหล่ คอ บ่า เข่า และหลัง
  • มีอาการชาที่แขนและมือจากการกดทับเส้นประสาทเป็นเวลานาน
  • ตาพร่ามัวจากการมองจอนาน และอาจหูอื้อร่วมด้วยเป็นหนึ่งในอาการ Office Syndrome  เช่นกัน

 

Office Syndrome คืออะไร

 

ภาวะออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการปวดบริเวณเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ หรือ Myofascial pain syndrome ที่มีสาเหตุหลักมาจากการนั่งทำงานที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานมักพบในพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น นั่งหลังค่อม ห่อไหล่ รวมไปถึงสภาวะความเครียดจากตัวงานหรือทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน โดยปกติแล้วจะพบในผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-44 ปี

 

How to Work From Home Office Syndrome

 

Work From Home แล้วมีอาการ Office Syndrome  ควรทำอย่างไร

 

  • เปลี่ยนท่านั่งขยับร่างกายทุก ๆ 1-2 ชั่วโมงและพักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต่ำกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในระดับสายตา และไม่อยู่ใกล้จอมากเกินไป
  • ปรับท่าทางการนั่งไม่ควรนั่งแล้วงอเข่าและข้อศอกมากเกินกว่า 90 องศา
  • การประชุมงานในช่วง Work From Home ควรมีระยะเวลาที่แน่นอนไม่มากจนเกินไป
  • พยายามผ่อนคลายไม่เครียดกับการทำงานตลอดทั้งวัน

 

อาการของ Office Syndrome สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้ไม่ใช่ที่บ้าน หากเราไม่ให้ความสำคัญกับพื้นที่การทำงานและอิริยาบถของร่างกาย หากพบว่ามีอาการปวดเรื้อรังและรุนแรงมากขึ้นควรเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยต่อไป