การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วย EPS WITH RFA คืออะไร
การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วย EPS WITH RFA คืออะไร

ESP WITH RFA คือ การตรวจแบบสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Eletrophysiology Stidies) หรือ EPS และ การผ่าตัดไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation) หรือ RFA เป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อใช้ตรวจ และรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการใช้คลื่นวิทยุไฟฟ้า แทนการผ่าตัดเปิดช่องอก ทำให้ลดการเสียเลือดในการผ่าตัด ลดการติดเชื้อ และสามารถพักฟื้นได้ไว 

 

EPS WITH RFA คืออะไร

 

 • การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology  studies) หรือ EPS คือ การตรวจสัญญาณ และการนำไฟฟ้าในหัวใจ ว่ามีความผิดปกติตรงส่วนไหน การตรวจจะใช้หลอดฉายภาพเอกซเรย์ และสายรับสัญญาณหัวใจในการตรวจ

 

 • การผ่าตัดไฟฟ้าหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation) หรือ RFA คือ การผ่าตัดหัวใจ โดยไม่ต้องเปิดช่องอก แต่จะใช้คลื่นความถี่วิทยุในการทำหัตถกรรรม  นอกจากนี้ RFA สามารถตัดเนื้อเยื่อมะเร็ง ตามอวัยวะต่างๆได้

 

EPS WITH RFA มีวิธีการอย่างไร

 

 • EPS มีวิธีการ คือ การใช้แผ่นรับสัญญาณติดไว้ที่หน้าอกของผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อตรวจอัตราการเต้นของหัวใจ และสอดสายเข้าไปในร่างกาย เพื่อที่หัวใจจะส่งสัญญาณกลับมา ระหว่างนั้นแพทย์จะกระตุ้นหัวใจ ด้วยกระแสไฟฟ้า และนำมาวินิจฉัย

 

 • RFA มีวิธีการ คือ การสอดสายอิเล็กโทรด ที่ต้นขาผ่านหลอดเลือดแดง และผ่านหลอดเลือดดำที่ลำคอ หรือไหปลาร้า ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุตัดเนื้อเยื่อที่เป็นสาเหตุของของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผ่านปลายสายอิเล็กโทรด

 

 

การเตรียมตัวก่อน - หลังเข้ารับการรักษา ESP WITH RFA

 

 • ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องแจ้งแพทย์ เกี่ยวกับโรคประจำตัว และการแพ้ยาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ

 

 • งดน้ำ งดอาหาร 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการรักษา

 

 • ผู้เข้ารับการรักษาต้องพักที่โรงพยาบาล 1 คืน ก่อน และหลังการเข้ารับรักษา

 

ขั้นตอนในการรักษา ESP WITH RFA 

 

 • ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องเข้ารับการสวนหัวใจ (CAG) 30 - 60 นาที ก่อนตรวจESP และการผ่าตัด RFA

 

 •  ทายาฆ่าเชื้อ และฉีดยาชาตรงขาหนีบ

 

 • ติดแผ่นรับสัญญาณบริเวณหน้าอก หรือสอดสายอิเล็กโทรดที่เป็นตัวรับสัญญาณผ่านเส้นเลือดแดงตรงขาหนีบ เพื่อเข้าสู่หัวใจ

 

 • แพทย์จะปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ ออกปลายสายอิเล็กโทรด ตัดเนื้อเยื่อ เพื่อรักษาจุดที่เป็นสาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

 

อาการแทรกซ้อนขณะรักษา ESP WITH RFA

 

 • ฟก ช้ำ ที่ขาหนีบ บริเวณที่สอดสายอิเล็กโทรด

 

 • หัวใจผิดจังหวะ เต้นเร็ว ผู้เข้ารับการรักษาจะมีอาการ ใจสั่น แน่นหน้าอก แพทย์จะทำการช็อกไฟฟ้า เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติ

 

 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นช้า ในการผ่าตัดไฟฟ้าหัวใจ คลื่นวิทยุอาจไปรบกวนการคลื่นหัวใจที่เป็นปกติอยู่ แพทย์จะทำการใส่เครื่องไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

 

 • ลิ่มเลือดอุดตัน ระหว่างทำหัตถกรรมไฟฟ้าหัวใจ  ลิ่มเลือดหัวใจอาจจะไปอุดตัน หลอดเลือดสมอง ผู้เข้ารับการรักษาจะมีอาการ พูดไม่ชัด แขน ขาอ่อนแรง แพทย์จะให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

 

 • เยื่อหุ้มหัวใจมีเลือดออก แพทย์จะเจาะเยื่อหุ้มหัวใจ ให้น้ำออกทางผิวหนังตรงหน้าอก

 

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้น อาจจะไม่ได้เกิดเฉพาะผู้สูงอายุเพียงกลุ่มเดียว คนวัยทำงานก็อาจเกิดภาวะนี้ได้จากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มชา กาแฟ และความเครียด หากมีอาการ หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ จับชีพจร แล้วอัตราการเต้นของหัวใจเร็ว หรือช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที ควรที่จะมาตรวจเพื่อทำการรักษาตั้งแต่ต้น เพื่อป้องกันการเป็นอัมพาต และหัวใจล้มเหลวได้