Staple Circumcision

Staple Circumcision
(0)
Services are available from today until 31 Oct. 2022 - 31 Dec. 2023
1/4

โปร่งใสทุกราคาการผ่าตัด คุ้มค่า ใส่ใจอย่างเชี่ยวชาญ

Condition

 ● การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจําตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)

 

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์

 

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทําการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ

 

ขั้นตอนที่ 3 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A

 

 

กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

 

 ● ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันที่เข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรรมธรรม์)

 

 ● พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

 

 ● กรณีรับ Package OPD (ผู้ป่วยนอก) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


More information

Consult or appointment : LINE @petcharavej (click) 

Staple Circumcision
(0)
Services are available from 31 Oct. 2022 - 31 Dec. 2023

ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็กชาย จะมีการดมยาสลบ บุตรหลานของท่านจะไร้ความเจ็บปวดในขณะทําหัตถการ และอํานวยความสะดวกแก่ศัลยแพทย์ เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางปัสสาวะ รวมทั้งสุขอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2566 การขลิบจะมีราคาที่ถูกลง หากเทียบกับในอดีต


Staple Circumcision
Check up list
  1. ห้องผ่าตัด, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด,  เฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
  2. ค่าแพทย์หัตถการ,ค่าบริการโรงพยาบาล
  3. ค่าห้องพักฟื้น
Total
20000 บาท
Success