โปรแกรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision (OPD)

โปรแกรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision (OPD)
(2013)
Services are available from today until 16 Sep. 2021 - 31 Dec. 2021
1/4
โปรแกรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision (OPD)
(2013)
Services are available from 16 Sep. 2021 - 31 Dec. 2021

ขลิบไร้เลือดเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการขลิบทั่วไปด้วยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติที่สามารถห้ามเลือดได้ดี ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียง และใช้เวลาในการขลิบไม่นาน ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อ และสุขอนามัยที่ดี


บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 


ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision (OPD)
Check up list
  1. ห้องผ่าตัด, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด,  เฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
  2. ค่าแพทย์หัตถการ,ค่าบริการพยาบาล
  3. ค่าห้องพักฟื้น
Total
20000 บาท
Condition

- การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจําตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ LINE @petcharavej คลิก

 

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทําการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ

 

 

กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

 

1.ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านก่อนเข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรรมธรรม์) ปรึกษาแอดมินเรื่องสิทธิการรักษาผ่าน LINE @petcharavej คลิก   

 

2. พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

 

3. กรณีรับ Package OPD (ผู้ป่วยนอก) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


More information

customer care : 06 5986 1078 
 
Premium Clinic
 ชั้น 16 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

Success