โปรแกรมหัตถการหัวใจ

โปรแกรมหัตถการหัวใจ
(523)
Services are available from today until 08 Sep. 2021 - 31 Dec. 2021
1/3
โปรแกรมหัตถการหัวใจ
(523)
Services are available from 08 Sep. 2021 - 31 Dec. 2021

หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก อาจเป็นสัญญาณของกลุ่มโรคหัวใจปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาด้วยการฉีดสีหัวใจ ทำบอลลูนหัวใจ หรือใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจถาวร ราคาการทำหัตถการหัวใจรวมค่าห้อง 2 วัน 1 คืนแล้ว มั่นใจได้ตลอดกระบวนการรักษาด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 


ฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ Coronary Artery Angiography (CAG) 2 วัน 1 คืน
Check up list
  1. ค่าห้อง CCU  2 วัน 1 คืน
  2. ค่าห้อง Cath Lab,ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์,ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
  3. ค่าแพทย์ทำหัตถการ,ค่าบริการพยาบาล CCU
  4. ค่าอาหาร
Total
20000 บาท
Condition

- การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจําตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ LINE @petcharavej คลิก

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทําการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ


 

กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

1. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านก่อนเข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรรมธรรม์) ปรึกษาแอดมินเรื่องสิทธิการรักษาผ่าน LINE @petcharavej คลิก

2. พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

3. กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต

 


More information

customer care : 06 5986 1078  
 

Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

Success