ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
PN/NA
ฝ่ายการพยาบาล
10 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ
ฝ่ายการพยาบาล
10 อัตรา
เภสัชกร
ฝ่ายสนับสนุน
2 อัตรา
แม่บ้าน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5 อัตรา
ช่างซ่อมบำรุง
ฝ่ายบริหาร
2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ CCU
ฝ่ายการพยาบาล
3 อัตรา
นักรังสีเทคนิคทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
2 อัตรา
กลุ่มงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล
โรงพยาบาลเพชรเวช 2469/13,15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ระหว่างแยก เอกมัย-คลองตัน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 1390 ต่อ 160-161
แฟ็กซ์ : 0-2318-1986 ,0-2319-2086
อีเมล : hr@petcharavejhospital.com