ตรวจโควิด Drive Thru
Drive Thru Covid-19 Test

ตรวจโควิด 1

 

 

 

ตรวจโควิด 2

 

 

ตรวจโควิด 3

 

ตรวจโควิด 4

 

ตรวจโควิด 5

 

- ระยะเวลาผลตรวจ Covid-19 Test อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ
 

..............................................
 

เงื่อนไขการใช้บริการ
 

- กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วันเท่านั้น (รับจำนวนจำกัดต่อวัน)
 

- เปิดให้บริการลงทะเบียนจองออนไลน์ เวลา 08.30-15.00 น.
 

..............................................
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

Customer Care : 065-986-1078
 


 

ตารางตรวจโควิด-19