Long Covid ผลข้างเคียงจากการรักษาที่ไม่ควรมองข้าม
Long Covid ผลข้างเคียงจากการรักษาที่ไม่ควรมองข้าม

Long Covid เป็นอาการข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้หลังจากการรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของร่างกาย เช่น ผลข้างเคียงจากยา หรือการรักษาที่กินเวลาระยะเวลานาน เมื่อรักษาตัวแล้วจึงควรหมั่นสังเกตอาการหรือตรวจสุขภาพเพื่อหาความผิดปกติในร่างกาย หากพบอาการ Long Covid แพทย์จะสามารถทำการรักษาได้ทันก่อนเกิดภาวะเรื้อรัง

 

Long Covid คืออะไร

 

Long Covid (ลองโควิด) เป็นอาการต่อเนื่องหรืออาการที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในระยะยาว จากการที่ร่างกายมีลักษณะการฟื้นฟูไม่เต็มที่ สามารถสังเกตได้จากอาการเจ็บป่วยของร่างกายจาก Long Covid มีอยู่หลายรูปแบบ ไม่สามารถระบุอาการที่ชัดเจนได้  เช่น หอบเหนื่อย หายใจไม่ทัน ความดันโลหิตสูง และซึมเศร้า เป็นต้น

 

ใครบ้างที่เสี่ยง   Long Covid

 

มักพบในผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไวรัสลงปอดหรือมีอาการรุนแรง พบได้มากในเพศหญิง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่

 

  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีโรคอ้วน
  • ผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำ

 

นอกจากผู้ที่ติดเชื้ออาการหนัก และมีปัจจัยเสี่ยงข้างต้นแล้ว ผู้ที่มีอาการเบายังสามารถเกิดอาการ Long Covid ได้เช่นกัน แต่กรณีมีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนจะลดโอกาสในการพบอาการ Long Covid ได้

 

Long Covid

 

Long Covid มีอาการอย่างไร

 

Long Covid จากที่กล่าวไปข้างต้นว่ามีอาการที่พบได้ไม่แน่นอนของแต่ละบุคคลอาจมีอาการเหมือนหรือต่างกันก็ได้ ในขณะเดียวกันยังคงมีอาการที่พบได้บ่อยด้วยเช่นกัน

 

  • อาการของ Long Covid ที่สามารถพบได้ : มีไข้, คัดจมูกไม่ได้กลิ่น, ปวดศีรษะ, ระคายเคืองดวงตา, รับรสชาติอาหารได้น้อย, หายใจลำบาก, ปวดท้อง, นอนไม่หลับ, ความดันโลหิตสูง, รู้สึกสมองล้า และมีความวิตกกังวล เป็นต้น
  • อาการของ Long Covid ที่พบได้บ่อย : ไอ, ปวดศีรษะ, อ่อนเพลียเหนื่อยล้า, รับรสชาติอาหารได้น้อย, ท้องร่วง, หายใจลำบาก, เจ็บหน้าอก, มีปัญหาด้านการรับกลิ่น และปวดข้อต่อ

 

ซึ่งต้นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้เกิดได้จากทั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน เกิดจากผลกระทบจากยารักษา ไปจนถึงผลแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิด-19

 

การปฏิบัติตัวหลังรักษาการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดโอกาสเกิด Long Covid

 

  • เพิ่มการดูแลตนเองเพื่อฟื้นฟูร่างกาย : อาการของ Long Covid อาจมีความรุนแรงแตกต่างกันหากรุนแรงมากต้องทำการรักษาต่อตามคำแนะนำของแพทย์ แต่หากอาการน้อยและกลับบ้านได้ต้องหมั่นออกกำลังกายแบบเบา พักผ่อนให้เพียงพอ และทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ตรวจสุขภาพเพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกาย : การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจดูความแข็งแรงของร่างกายในหลายจุดจะสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าจุดไหนของร่างกายมีการทำงานผิดปกติเพื่อทำการรักษาต่อไป
  • อย่าประมาทแม้มีภูมิคุ้มกัน : หลังจากการติดเชื้อโควิด-19 ภายในระยะเวลา 3 เดือนภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงมากก่อนจะค่อย ๆ ลดลงกรณียังไม่เคยรับวัคซีนควรวางแผนรับวัคซีน และถึงจะรับวัคซีนแล้วยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อไป

 

การรักษา Long Covid

 

การรักษาจะเป็นไปตามอาการที่พบดังนั้นหลังจากรักษาอาการติดเชื้อแล้วต้องสังเกตอาการของตนเองว่ามีความผิดปกติอย่างไร เนื่องจากแพทย์จะรักษาตามอาการ นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับข้อปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์และดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีอาการของ Long Covid

 

หากไม่สังเกตอาการหรือผลข้างเคียงหลังการรักษาอาจทำให้เกิดอาการเรื้อรังได้ เมื่อเจออาการเบื้องต้นแล้วรีบพบแพทย์จะสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ