หมอพร้อม
สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม

ผู้ที่สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ในรอบแรกคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ทางโรงพยาบาลเพชรเวชจึงสรุปขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกต่อการใช้งาน

 

วิธีการลงทะเบียนหมอพร้อม

 

 1. เปิด LINE Official Account ค้นหาบัญชี “หมอพร้อม” หรือ Click
   
 2. กดเพิ่มเพื่อนบัญชี “หมอพร้อม”
   
 3. ทำการลงทะเบียนหมอพร้อม กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด “บันทึก” ระบบจะแจ้งการลงทะเบียนหมอพร้อมสำเร็จ (หากลงทะเบียนให้คนในครอบครัวเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและบริการอื่น ๆ” เลือก “เพิ่มบุคคลอื่น” และ“ระบุความสัมพันธ์” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบความถูกต้องกด “บันทึก” ระบบจะแจ้งการลงทะเบียนหมอพร้อมสำเร็จ)
   
 4. ทำการจองวัคซีนเลือก “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” เลือก “จอง” และ “รับสิทธิ์” ตอบแบบคัดกรองให้เสร็จแล้วกด “ยินยอม” กรอกข้อมูลให้ครบและกด “ยืนยัน” ระบบจะแจ้งจองวัคซีนสำเร็จ
   
 5. ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหน่วยงานที่ให้บริการฉีดวัคซีนได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Click

เมื่อทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วจนเสร็จสิ้นผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลการจอง วันเวลา และโรงพยาบาลได้ในภายหลัง

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม

 

กรณีไม่สามารถลงทะเบียนหมอพร้อมได้

 

 • ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาเพื่อยืนยันตัวตนเพิ่มเข้าสู่ระบบ เมื่อเพิ่มรายชื่อเสร็จแล้วให้ลงทะเบียนหมอพร้อมตามขั้นตอนหมอพร้อม หรือผ่านโรงพยาบาลเพื่อจองวัคซีน
   
 • หากไม่มี Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนหมอพร้อมให้ติดต่อโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา หรือติดต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
   
 • หากเลือกวันจองคิววัคซีนไม่ได้ตามขั้นตอนการลงทะเบียน นั่นหมายถึงโรงพยาบาลที่ทำการเลือกอาจยังไม่เปิดให้จอง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อโรงพยาบาลดังกล่าวได้โดยตรงเพื่อขอข้อมูล หรือเลือกโรงพยาบาลอื่นในการจองวัคซีน
   
 • หากลงเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด หรือไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุล ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนหมอพร้อมได้ ให้ติดต่อศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม เบอร์โทรศัพท์ 02-792-2333

 

ติดตามหลังลงทะเบียนหมอพร้อม

 

หลังจากลงทะเบียนหมอพร้อมเสร็จสิ้นระบบจะทำการแจ้งเตือนก่อนวันรับวัคซีน 1 วัน และเมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความเพื่อยืนยันอีกครั้ง รวมถึงใบแจ้งข้อมูลผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมง พร้อมแบบประเมินอาการหลังรับวัคซีน และจะใช้กระบวนการเช่นเดียวกันกับการเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา, อาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใกล้เคียง

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมอพร้อมกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

 

 

หลังจากทำขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วเมื่อรับวัคซีนครบตามกำหนดจะได้ใบรับรองการฉีดวัคซีน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่อไปได้

 

เอกสารอ้างอิง