ข่าวสารวัคซีนทางเลือกโรงพยาบาลเพชรเวช/“โมเดอร์นา” (Moderna)
ข่าวสารวัคซีนทางเลือกโรงพยาบาลเพชรเวช

เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส 3500/2564 สื่ออินเตอร์เน็ต - หน้าเว็ปไซต์ (Website)

 

เรียนผู้รับบริการที่สนใจวัคซีนทางเลือก(Moderna)
 

ขณะนี้ “ปิดจอง และงดชำระค่าบริการ” ในรอบที่ 4 แล้ว
 

ทั้งนี้ ถ้ามีการกำหนดการจัดสรรอีกครั้ง (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลเพชรเวชจะรีบแจ้งโดยเร็วค่ะ
ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถติดตามข่าวสาร
ผ่านช่องทางผ่าน  Line Official ,Facebook ,Website
โรงพยาบาลเพชรเวช นะคะ


 

*โรงพยาบาลเพชรเวชดูแลทุกสิทธิ์การรักษา
เพื่อให้ข้อความ Line เป็นระเบียบ
และไม่กระทบต่อข้อความของผู้รับบริการ รพ.

โรงพยาบาลเพชรเวชขอเปิด Line Official : @pcvh
อีกช่องทางสำหรับจองวัคซีน Moderna ค่ะ/ครับ (ถ้าใช้ในวาระอื่นจะทำการแจ้งเพิ่มเติม)

 

.................................................................


       ทั้งนี้ "รัฐบาลได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม" ซึ่งการจองวัคซีนทางเลือกประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

       โรงพยาบาลเพชรเวช เตรียมให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกัน COVID-19 วัคซีน Moderna โดยคาดว่าจะได้การจัดสรรรับวัคซีนโดยประมาณไตรมาสที่ 1 (2565) ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเพชรเวชจึงขอยืนยันความประสงค์ของผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการวัคซีนซึ่งมีจำนวนจำกัด (สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้


บริการฉีดวัคซีน Moderna
 

  • Full Dose (จำนวน 1 ท่าน ฉีด 2 เข็ม) ราคาประมาณการ 3,300 บาท
  • Booster Dose (ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิ) ราคาประมาณการ 1,650 บาท

    ..........................

 

ระยะห่างในการรับวัคซีนทางเลือก Moderna

 

สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน 
 

  • ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

 

สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว (ทั้งแบบ 1 หรือ 2 เข็ม)
 

  • เคยรับการฉีดวัคซีน Sinovac แล้ว 1 เข็ม ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
  • เคยรับการฉีดวัคซีน  Astrazeneca แล้ว 1 เข็ม ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์

 

เคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 2 เข็ม

ไม่ว่าท่านเคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นได้ แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ระยะเวลา 12-20 สัปดาห์

 

..........................

 

ลำดับการฉีดวัคซีน Moderna
 

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับการโอนชำระเงินค่าจองวัคซีนที่มีการลงทะเบียนในระบบมาแล้วเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง และมีจำนวนจำกัด

 

แจ้งเตือนก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Moderna

หากทางโรงพยาบาลฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลาฉีดวัคซีนอีกครั้งผ่านทาง SMS หรือ Email

 


กรณีคืนเงิน
 

กรณีที่ท่านไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ขอรับเงินคืนตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง

*กรณีแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี


หมายเหตุ
 

- ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และประกันการแพ้วัคซีนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่มีการตรวจเพิ่ม เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ท่านต้องชำระเงินเพิ่มเติม

..........................


ช่องทางติดต่อ

Line Official : @pcvh