โรงพยาบาลเพชรเวชรองรับHospitelสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ด้วยผลตรวจRT-PCR
Hospitel โรงพยาบาลเพชรเวช

เปิดบริการ Hospitel รองรับการรักษา ด้วยทีมแพทย์, พยาบาล 24 ชั่วโมง สำหรับติดตามอาการเปลี่ยน และจ่ายยาได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ทางรพ.จะย้ายผู้ป่วยกลับมายังรพ.เพชรเวชทันที
 

ความสะดวกสำหรับผู้ป่วยหาเตียง : Hospitel - โรงพยาบาลเพชรเวช

• ทีมแพทย์ และพยาบาลที่ให้การดูแลตลอด  24 ชม.

• หากมีอาการหนักขึ้นผู้ป่วยจะถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรเวชทันที

• X-ray และมีการเจาะเลือดเพื่อติดตามอาการ

• การรับยาที่สะดวกรวดเร็วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด

• บริการรถรับผู้ป่วยโควิด-19 สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยในรัสมีรอบโรงพยายบาลเพชรเวช 20 กม.เพื่อลดการกระจายเชื้อและป้องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของอาการผู้ป่วยโควิด-19ที่กำลังหาเตียงรักษา ทั้งผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลเพชรเวช หรือไม่ใช่สิทธิผู้ประกันตนโรงพยาบาลเพชรเวชก็ตาม และไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม มีเพียงสิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการได้เช่นกัน (สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

เงื่อนไขเข้ารักษา Hospitel 
 

 อายุตั้งแต่ 5 - 70 ปี

 ผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 ที่ไม่มีอาการ

 ผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการแต่ไม่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะร่วม

 ผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอายุน้อยกว่า 70 ปีที่ไม่มีอาการ หรือไม่มีภาวะเสี่ยง หรือภาวะอื่นร่วม หรือผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

 น้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม หรือค่า BMI ไม่เกิน 30


 

ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการรักษา Hospitel กับโรงพยาบาลเพชรเวชได้
 

ผู้ป่วยต้องได้รับการยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยผลตรวจ RT-PCR สามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานที่ดังนี้
 

กรณีเสียค่าใช้จ่าย
 

ตรวจ RT-PCR : โรงพยาบาลเพชรเวชมีให้บริการตรวจสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรอคิว โดยจะเสียค่าใช้จ่าย 2,400 บาท  สามารถทราบผลใน 24-48 ชั่วโมง สามารถใช้เบิกประกันได้ และจะได้ใบรับรองผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

การตรวจเชิงรุก : การตรวจเชิงรุกของภาครัฐในเขต กทม. เป็นการตรวจแบบ RT-PCR โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้เอกสารยืนยันผลตรวจเพื่อเข้ารับการรักษาที่ Hospitel กับโรงพยาบาลเพชรเวชได้เช่นกัน

 


 

 


 

ตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)เข้ารับการรักษาที่ Hospitel กับทางโรงพยาบาลเพชรเวช
 

เพื่อความสะดวก, รวดเร็ว ภายใน 1 วัน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับท่านที่ต้องการผลตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการตรวจตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) ในราคา 300 บาท คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม หากท่านผลตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเพชรเวชทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง กรณียืนยันพบเชื้อรักษาที่โรงพยาบาล หรือ Hospitel ทันที สามารถ Walk-in เข้ารับบริการทุกวัน เวลา :  09.00-16.00 น. บริเวณอาคาร C (ติดทางออก ลานจอดรถ) โดยต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน 

 


 

การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการรักษาที่ Hospitel
 


 หลังรักษาตัวใน Hospitel จนครบ วันที่ 3 และ 7 จะมีการ X-ray ปอด หากมีความผิดปกติแจ้งผ่านLine หรือโทรแจ้งกด 2 ตามด้วย 1914 ถึง 1919 โดยมีรายละเอียดคือ เบอร์ห้อง ชื่อผู้ป่วย และอาการที่ผิดปกติถ้าเหนื่อยหากมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแจ้งค่าที่วัดได้ร่วมด้วย

 


 

การปฏิบัติตัวหลังออกจาก Hospitel
 

 เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาหลังตรวจพบเชื้อด้วยวิธี RT-PCR คือ 14 วัน ให้ปฏิบัติตนตามแนววิถีชีวิตใหม่คือ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย การทําความสะอาดมือ การรักษาระยะห่าง การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่การระบายอากาศไม่ดี

 ผู้ป่วยสามารถพักอยู่บ้าน หรือ ไปทํางานได้ตามปกติ

• การกลับไปทํางาน ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยเป็นหลักไม่ต้องทําการตรวจหาเชื้อซ้ำด้วยวิธีการใดๆ ก่อนกลับเข้าทํางานโดยใบรับรองแพทย์จะให้หยุดเพิ่มหลังวันออกจาก Hospitel เพิ่มอีกเป็นเวลา 14 วันนับแต่วันออกจาก Hospitel หากผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องกลับไปทํางานก็สามารถกลับไปทํางานได้ตาม ปกติแต่แนะนําให้ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่อย่างเคร่งครัด

• หากมีอาการป่วยให้ตรวจหาสาเหตุและให้การรักษาตามความเหมาะสม

 ผู้ป่วยที่เพิ่งหายจาก โควิด-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน มีโอกาสติดเชื้อซ้ำน้อยมาก การตรวจหาจึงมีประโยชน์น้อยเนื่องจากอาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของ โควิด-19 อาจจะนานถึง 50 วัน ยังไม่แน่ชัดว่านานขึ้นกี่วันอาจเป็นเพียงซากสารพันธุกรรมที่ยังกําจัดไม่หมด ควรพิจารณาเป็นราย ๆ ไปตามความเสี่ยงที่ได้รับหลังรักษา

 การฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 หลังหายแล้วอาจแนะนําหลังจากหายแล้ว 3 เดือนหรือหากมีคิวฉีด ให้โทรไปแจ้งที่จุดฉีดวัคซีนว่าได้ติดเชื้อ โควิด-19 หายกลับบ้านวันที่เท่าไหร่ ให้จุดที่ฉีดเป็นผู้พิจารณาว่าต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนหรือไม่ 
 

การรักษาที่ Hospitel เป็นทางเลือกการรักษาที่ดีทางหนึ่งของผู้ป่วยสีเขียว และเมื่อรักษาหายจนกลับมาใช้ชีวิตปกติ ยังคงต้องทำมาตรการป้องกันโรคตามเดิม