นพ.ชัยสิทธิ์ สุริยานุสรณ์
นพ.ชัยสิทธิ์ สุริยานุสรณ์
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ (POD Premium)
อนุสาขา : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2541

วุฒิบัตร
อายุรศาตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี
2549

เวลาออกตรวจ (2022-01-24 ถึง 2022-01-30)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์