พญ.ฉันทนา ปิ่นสัมฤทธิ์
พญ.ฉันทนา ปิ่นสัมฤทธิ์
ความชำนาญเฉพาะทาง : วิสัญญีวิทยา (วิสัญญีและห้องผ่าตัด)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543

วุฒิบัตร
วิสัญญีวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี
2550

เวลาออกตรวจ (2023-01-30 ถึง 2023-02-05)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์