นพ.ดนัย โชคชัยสกุล
นพ.ดนัย โชคชัยสกุล
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : ออร์โธปิดิกส์ (ศูนย์กระดูกและข้อ)
แผนก :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ มหิดล
ปี 2554

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ ที่ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
ปี 2561

เวลาออกตรวจ (2021-10-18 ถึง 2021-10-24)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์