นพ.ดนัย โชคชัยสกุล
นพ.ดนัย โชคชัยสกุล
ความชำนาญเฉพาะทาง : ออร์โธปิดิกส์ (ศูนย์กระดูกและข้อ)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
2554

วุฒิบัตร
ออร์โธปิดิกส์, ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
2561

เวลาออกตรวจ (2023-01-30 ถึง 2023-02-05)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์