พญ.นฤมล เตียรถ์วิจิตร
พญ.นฤมล เตียรถ์วิจิตร
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมประสาท (คลินิกอยุรกรรม)
อนุสาขา : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, โรงพยาบาลหาดใหญ่
2556

วุฒิบัตร
ประสาทวิทยา, สถาบันประสาทวิทยา
2560

วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ผ่านการฝึกทักษะระบบจำลองการอบรมการช่วยชีวิตชั้นสูง
เวลาออกตรวจ (2022-01-24 ถึง 2022-01-30)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์