พญ.แพร ทรัพย์สำรวย
พญ.แพร ทรัพย์สำรวย
ความชำนาญเฉพาะทาง : สูติ-นรีเวช
อนุสาขา : สูตินรีเวช
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546

วุฒิบัตร
สูติศาสตร์๙ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2553

เวลาออกตรวจ (2022-01-24 ถึง 2022-01-30)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์