นพ.พันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม
ความชำนาญเฉพาะทาง : ออร์โธปิดิกส์ (ศูนย์กระดูกและข้อ)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทย์ศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2541

วุฒิบัตร
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
2548

เวลาออกตรวจ (2023-01-30 ถึง 2023-02-05)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์