นพ.ปัณณวัฒน์ ศิริกัณรัตน์
ความชำนาญเฉพาะทาง : วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา : วิสัญญีและห้องผ่าตัด
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณทิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555

วุฒิบัตร
แพทย์ศาสตร์บัณทิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555

วุฒิการศึกษาอื่นๆ
วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560
เวลาออกตรวจ (2023-01-30 ถึง 2023-02-05)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์