พีรันธร ตั้งเสงี่ยมวิสัย
พญ.พีรันธร ตั้งเสงี่ยมวิสัย
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมทั่วไป
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2023-03-27 ถึง 2023-04-02)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์