นพ.วิฑูร เกียรติอุบลไพบูล
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : โสต ศอ นาสิกวิทยา (คลินิกหูคอจมูก)
แผนก : คลินิกหูคอจมูก
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทย์ศาสตร์ ที่ศิริราช
ปี 2554

วุฒิการศึกษา
- โสต ศอ นาสิก ที่วชิรพยาบาล
ปี 2562

เวลาออกตรวจ (2021-09-20 ถึง 2021-09-26)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์