พญ.วารินทร์ เวสารัชวิทย์
พญ.วารินทร์ เวสารัชวิทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : ศัลยศาสตร์ (ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัด)
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัด
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ ม.จุฬา
ปี 2544

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์ ที่ ม.จุฬา
ปี 2551

เวลาออกตรวจ (2021-10-18 ถึง 2021-10-24)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์