คลินิกบัตรทอง
คลินิกประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
 

"เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนไข้ปลอดภัย เพราะเป็นเป้าหมายหลักที่ยึดถือมาตลอด
โรงพยาบาลเพชรเวชจึงยังคงตั้งมั่นให้บริการทุกสิทธิ ทั้งประกันสังคม, บัตรทอง, และสิทธิ์ร่วมอื่น ๆ"

 

สิทธิบัตรทอง

 

เรามีบริการสิทธิบัตรทองเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  

 • ให้การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ตั้งครรภ์

 • การตรวจ การดูแลรักษาโรค รวมถึงค่ายา

 • ค่าห้องทั่วไป

 • บริการให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

 • ให้การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก

 • คุ้มครองโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ผ่าตัดหัวใจ รักษามะเร็ง ต้อกระจก เป็นต้น 

 

เปรียบเทียบประกันสังคมกับสิทธิบัตรทอง

 

หากลาออกหรือหมดอายุการทำงานจะทำให้ไม่สามารถใช้ประกันสังคมได้อีกนอกเสียจากจะมีระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ 15 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถรับบำนาญในส่วนของการชราภาพได้ และเราก็ยังสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกคงสิทธิประกันสังคมได้ตามมาตรา 39 ได้อีก 6 เดือน โดยจะนับตั้งแต่วันที่ท่านออกจากงาน จึงทำให้หลาย ๆ คนมีความสงสัยว่าควรออกจากประกันสังคมมาตรา 33 แล้วรับเงินบำนาญกรณีชราภาพและใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาโรค หรือจะเลือกต่ออายุประกันสังคมตามมาตรา 39 ต่อไป โดยสิทธิทั้ง 2 จะให้ผลประโยชน์แตกต่างกัน ดังนี้

 

ประกันสังคม

 • การใช้บริการ - โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เลือกไว้
 • การเจ็บป่วยโรคร้ายแรง - ไม่คุ้มครองหากป่วยเป็นโรคมะเร็งเรื้อรังชนิดที่กำหนดไว้มาก่อนและไม่คุ้มครองการปลูกถ่ายไขกระดูกสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • บริการด้านทันตกรรม - คุ้มครองตั้งแต่การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท/ปี
 • ยาและเวชภัณฑ์ - ใช้ได้ทั้งในและนอกบัญชีหลักแห่งชาติ
 • การรักษาตัวแบบต่อเนื่อง - ไม่คุ้มครองการรักษา
 • ค่าอาหารและค่าห้อง - ไม่เกิน 700 บาท/วัน

 

บัตรทอง

 • การใช้บริการ - โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้เท่านั้น (ในกรณีที่ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้)
 • การเจ็บป่วยโรคร้ายแรง - คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นโรคมาก่อนหรือไม่
 • บริการด้านทันตกรรม - ไม่มีจำกัดจำนวนเงินและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ยาและเวชภัณฑ์ - ใช้ยาที่มีอยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติ ส่วนยานอกบัญชีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • การรักษาตัวแบบต่อเนื่อง - คุ้มครองการรักษาตัวแบบพักฟื้นและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายหลังสิ้นสุดการรักษา
 • ค่าอาหารและค่าห้อง - ไม่จำกัดวงเงิน (โรงพยาบาลรัฐบาล)

 

คุณภาพและการจัดการที่คุณมั่นใจ

 

ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะใช้สิทธิเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะได้รับคุณภาพในการรักษาและการดูแลที่น้อยลงไป เพราะสำหรับโรงพยาบาลเพชรเวชผู้ใช้บริการทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะให้บริการด้วยความใส่ใจกับผู้เข้าใช้บริการทุกระดับเพื่อให้ท่านหายจากโรคที่เป็นอยู่แล้วกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้ง นอกจากนี้หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลต่อความล่าช้าทางโรงพยาบาลเองก็มีทีมแพทย์ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้การบริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เรายังมีระบบช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนผ่านบัตรทั้ง 2 สี คือ

 

 • สีเหลือง คือ คนไข้ที่มีอาการหนักและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต สำหรับผู้ป่วยประเภทนี้แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ทันที
 • สีส้ม คือ คนไข้ที่ป่วยเป็นอาการเดิมสามารถเข้ารับการรักษาได้อีกครั้งภายใน 72 ชั่วโมงนับจากการรักษาครั้งแรก (หมายเหตุ : หากกลับมารักษาด้วยอาการอื่นต้องอยู่ในกลุ่มรอใช้บริการของผู้ป่วยทั่วไป)

 

หลักฐานในการยื่นใช้สิทธิบัตรทอง

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ หรือบัตรที่รัฐออกให้และมีรูปของผู้ใช้สิทธิกำกับอยู่
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หากที่อยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านต้องมีผู้รับรองที่อยู่ให้ด้วย)

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรทอง


_____________________________________

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วันเปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์

เวลาเปิดทำการ : 8.00-16.00น. (ปิดลงทะเบียน 15.30 น.)

ตึก/ชั้น : C/1

เบอร์ติดต่อ : 1390 ต่อ 248, 249
 

Line Official :   @petcharavej  คลิก