ตรวจสุขภาพวันแม่ Healthy Mother's Day

ตรวจสุขภาพวันแม่ Healthy Mother's Day
(0)
จำหน่าย 25 กรกฎาคม 2565 - 12 กันยายน 2565
1/4
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- โปรแกรมนี้สําหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 

- กรณีจองโปรแกรม A+ แนะนำแจ้งรับของสมนาคุณ ช่องทาง Line Official : @petcharavej  คลิก 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทาง Line Official : @petcharavej  คลิก 
 

​​ขั้นตอนที่ 2 : นําบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A ได้ทุกวัน เวลา 08.00-09.00 น. และ 13.00-14.00 น.

 

 

คําแนะนําการใช้บริการ
 

- กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 

- หากมีโรคประจําตัว หรือประวัติการรักษาควรนํามาเพื่อให้แพทย์ประกอบคําวินิจฉัย
 

- ตรวจมะเร็งปากมดลูก รอผล 7-14 วัน
 

- สําหรับตรวจมะเร็งปากมดลูกงดการมีเพศสัมพันธ์ภายใน 48 ชั่วโมง และหากมีประจําเดือนต้องรอให้หมดประจําเดือนไปแล้ว 5-7 วันถึงจะสามารถเข้ารับบริการได้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพวันแม่ Healthy Mother's Day
(0)
จำหน่าย 25 กรกฎาคม 2565 - 12 กันยายน 2565

วันแม่ปีนี้มอบความรัก และความห่วงใยให้ท่าน ด้วยการตรวจสุขภาพวันแม่ ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,280 บาท ซึ่งเป็นการตรวจแบบคู่คุณแม่ และคุณลูก (2 ท่าน) คุ้มค่าราคาประหยัด


ตรวจคู่สุดประหยัด (2 ท่าน) ท่านที่ 1 : 14 รายการตรวจ / ท่านที่ 2 : 14 รายการ รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ

สำหรับคุณแม่และคุณลูก

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย, การวัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 4. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด
  FBS
 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  Cholesterol
 6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
  Triglyceride
 7. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)
  HDL
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ํา (ชนิดไม่ดี)
  LDL
 9. ตรวจการทํางานของไต
  BUN
 10. ตรวจการทํางานของไต
  Creatinine & eGFR
 11. ตรวจการทํางานของตับ
  SGOT
 12. ตรวจการทํางานของตับ
  SGPT
 13. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 14. เอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray
 15. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 16. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 17. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว