รวมตรวจสุขภาพประจำปี

รวมตรวจสุขภาพประจำปี
(179)
จำหน่าย 12 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
1/8
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • - ราคาตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ถือสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลเพชรเวช ติดต่อ LINE @petcharavej คลิก

​​​​
   หรือติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เพื่อตรวจสอบสิทธิประกันสังคมก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

 

 • - ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

 • - โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น 


 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทาง LINE @petcharavej คลิก
​​​​


ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร Aคำแนะนำการใช้บริการ
 

 • - กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 
   
 • - หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาควรนำมาเพื่อให้แพทย์ประกอบคำวินิจฉัย
   
 • - ตรวจมะเร็งปากมดลูก  รอผล 7-14 วัน
   
 • - สำหรับตรวจมะเร็งปากมดลูกงดการมีเพศสัมพันธ์ภายใน 48 ชั่วโมง และหากมีประจำเดือนต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 5-7 วันถึงจะสามารถเข้ารับบริการได้
   

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมตรวจสุขภาพประจำปี
(179)
จำหน่าย 12 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

"รู้ทัน ป้องกันง่าย" 

เพื่อลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดการเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรคร้ายหลายโรคมักแสดงอาการเมื่อมีการแพร่กระจายในร่างกายเข้าขั้นรุนแรงแล้ว เช่น โรคมะเร็งตามอวัยวะต่าง ๆ ที่มักปรากฏอาการเมื่อเข้าสู่ช่วงแพร่เชื้อจนอวัยวะเกิดความเสียหายไปแล้ว

 

"วิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคต" 

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจหาโรคที่อาจซ่อนอยู่ในร่างกาย ก่อนที่จะเกิดขึ้นจนรักษายาก พร้อมคำแนะนำ และคำปรึกษาในการดูแลความเสี่ยงของร่างกายตนเอง

 

"ประหยัดค่าใช้จ่าย" 

โปรแกรมตรวจสุขภาพทุกโปรแกรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะเราให้ความสำคัญและรณรงค์กับการป้องกันเป็นหลัก


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย, การวัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
  Complete Blood Count (CBC)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 
  Fasting Blood Sugar (FBS)
 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  Cholesterol
 6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
  Triglyceride
 7. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)
  High Density Lipoprotein (HDL)
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ชนิดไม่ดี)
  Low Density Lipoprotein (LDL)
 9. ตรวจการทำงานของไต
  BUN
 10. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine & eGFR
 11. ตรวจการทำงานของตับ
  SGOT
 12. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT
 13. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 14. เอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray
 15. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 16. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 17. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว