วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
(25)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2566
1/2
เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 ● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้นขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

 ● ฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยักเพียงแค่ 1 เข็ม และต้องฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี โดยก่อนเข้ารับการฉีดจะต้องพบแพทย์ก่อน


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
(25)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2566

คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเข็มเดียว ตลอดปี 2566 พิเศษราคาเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม


วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
    Physical Examination
  2. วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 
    DTPa Vaccine (BOOSTRIX) 
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 

 

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว