โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้

โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้
(139)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/4

สามารถส่งผลวินิจฉัยให้ทางโรงพยาบาลพิจารณาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เงื่อนไขการใช้บริการ

- รวมค่าแพทย์ส่องกล้อง และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจำตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)
 

- โปรแกรมดังกล่าว ยังไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนและหลังเข้ารับบริการโปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร (เช่น ค่าตรวจเลือดก่อนและหลังส่องกล้อง)
 

- โปรแกรมราคาดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น กรณีผู้เข้ารับบริการต้องการพักค้างคืนจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้นขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 3 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A 


กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

1. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันเข้ารับบริการพบแพทย์ (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรมธรรม์) 

2. พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

3. กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้
(139)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565

ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ 1 ใน 5 โรคร้ายที่คร่าชีวิต ป้องกันวันนี้ โดยแพทย์เฉพาะทาง รพ.เพชรเวชพร้อมดูแล 24 ชั่วโมงด้วยความพร้อม และเทคนิคทางการแพทย์ที่ทันสมัย


โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร (ใช้ยาชา) OPD
รายการตรวจ
  1. แพทย์ส่องกล้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องกล้อง

 

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว