วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (ชนิด 4 สายพันธุ์) / 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (ชนิด 4 สายพันธุ์) / 3 เข็ม
(178)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/2

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ชนิด 6, 11, 16, 18 หูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก ทั้งหมด 3 เข็ม
 

วิดีโออธิบายเรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยแพทย์หญิงแพร คลิก

เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการวัคซีน HPV ต้องหมดประจำเดือนไปแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์จึงจะสามารถเข้ารับบริการได้
 

- การฉีดวัคซีน HPV ต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 : ฉีดในวันที่กำหนดเลือก ครั้งที่ 2 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 2 เดือน ครั้งที่ 3 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทาง LINE @petcharavej คลิก

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (ชนิด 4 สายพันธุ์) / 3 เข็ม
(178)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันเชื้อ HPV สามารถสอบถามโปรแกรม และจองผ่านช่องทางออนไลน์ (กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ)


การฉีดวัคซีน HPV ต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 : ฉีดในวันที่กำหนดเลือก ครั้งที่ 2 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 2 เดือน ครั้งที่ 3 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน (กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ)
รายการตรวจ
  1. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช
    Physical Examination
  2. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก     
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ         
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว