ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด LONG COVID

ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด LONG COVID
(19)
จำหน่าย 01 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว


- โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทาง Line Official :   @petcharavej  คลิก  
​​​​
ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A ได้ทุกวัน เวลา 08.00-09.00 น. และ 13.00-14.00 น.คำแนะนำการใช้บริการ
 

- กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 
 

- หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาควรนำมาเพื่อให้แพทย์ประกอบคำวินิจฉัย
 

- รายการตรวจระดับวิตามินดี รอผลตรวจประมาณ 3 วัน
 

- โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป หรือสงสัยว่าเคยได้รับเชื้อโควิด-19


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด LONG COVID
(19)
จำหน่าย 01 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด

ราคา 5,200 บาท เหมาะสมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แม้ว่าจะทำการรักษาโควิดจนเชื้อหายไปแล้ว แต่อาการลองโควิด (Long Covid) ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นการป้องกันภาวะลองโควิด ควรทำการตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาก่อนอันตรายในระยะยาว 


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์    
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ    
  Body Mass Index and Vital Signs
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด    
  CBC
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    
  Fasting Blood Sugar (FBS)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด    
  Hb-A1C
 6. ตรวจปัสสาวะ    
  Urine Examination
 7. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด    
  Cholesterol
 8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์    
  Triglyceride
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)    
  High Density Lipoprotein (HDL)
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ชนิดไม่ดี)    
  Low Density Lipoprotein (LDL)
 11. ตรวจการทำงานของไต    
  BUN
 12. ตรวจการทำงานของไต    
  Creatinine & eGFR
 13. ตรวจการทำงานของตับ    
  SGPT
 14. ตรวจการทำงานของตับ    
  SGOT
 15. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ    
  Chest X-Ray
 16. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  
  Electrocardiogram (EKG)
 17. ตรวจหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ    
  SARS-Cov-2 (Covid -19) Spike Protein Antibody-Quantitative
 18. ตรวจการบ่งชี้ของหลอดเลือดอุดตัน    
  D-Dimer
 19. ตรวจโปรตีนแสดงการอักเสบของร่างกาย    
  C-Reactive protein
 20. ตรวจระดับวิตามินดี    
  Vitamin D (25-OH),Total
 21. รายงานผลการตรวจสุขภาพ    
  Check-up Report
 22. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ    
 23. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก    
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว