โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
(192)
จำหน่าย 08 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
1/2

กรณีรายการตรวจสุขภาพของท่านไม่ตรงกับรายการโปรแกรมดังกล่าว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายการตรวจและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 


ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์


ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

- ไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ  
 

- หากเข้ารับบริการก่อนเวลา 14.00 น. จะสามารถรับผลตรวจได้ทันที
 

- หากมีประจำเดือน และต้องตรวจปัสสาวะ ต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 5-7 วันถึงจะสามารถเข้าตรวจได้
 

- สตรีตั้งครรภ์งดการตรวจเอกซเรย์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
(192)
จำหน่าย 08 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

เตรียมความพร้อมกับการเริ่มต้นทำงานตลอดปี 2566 เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานราคาคุ้มค่า ไม่มีจ่ายเพิ่ม
ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ติดต่อ Line : @petcharavej คลิก


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานพื้นฐาน / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ 
  Auto-Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness   
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 6. เอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray
 7. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก     
 8. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ        
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว