ผ่าตัดซีสต์/มดลูกและรังไข่ ผ่านกล้อง

ผ่าตัดซีสต์/มดลูกและรังไข่ ผ่านกล้อง
(40)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/4

สามารถส่งผลวินิจฉัยให้ทางโรงพยาบาลพิจารณาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เงื่อนไขการใช้บริการ

- การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจำตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น



ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 3 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A 




กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

1. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันเข้ารับบริการพบแพทย์ (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรมธรรม์)

2. พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

3. กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่าตัดซีสต์/มดลูกและรังไข่ ผ่านกล้อง
(40)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565

คลายทั้งความกังวลและความเจ็บปวดของคุณผู้หญิงด้วยการผ่าตัดซีสต์ในรังไข่ และการผ่าตัดมดลูกด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องในราคาที่คุ้มค่า และการดูแลอย่างเชี่ยวชาญตลอดกระบวนการผ่าตัด


ผ่าตัดซีสต์ทางหน้าท้องโดยการส่องกล้อง 1ข้าง ( 3 วัน 2 คืน )
รายการตรวจ

1.ค่าห้องผ่าตัด,ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ, ค่าแพทย์วิสัญญี ,รายการเฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
2.ห้องพักประเภทห้องเดี่ยว

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว