อัลตราซาวด์ 2 มิติ

อัลตราซาวด์ 2 มิติ
(83)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/2
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A

 

คำแนะนำการใช้บริการ
 

- ไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อัลตราซาวด์ 2 มิติ
(83)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565

รู้จักลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นของคุณแม่และทารก ตรวจการเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารก รวมถึงมองเห็นตำแหน่งของทารกอย่างชัดเจน


สามารถสอบถามโปรแกรม และจองผ่านช่องทางออนไลน์ (กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ) คำแนะนำการใช้บริการเข้ารับบริการได้ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A
รายการตรวจ
  1. พบแพทย์สูตินรีแพทย์
    Physical Examination
  2. อัลตราซาวด์ 2 มิติ
    ULTRASOUND 2D
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ

 

 

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว